เมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2549 ผู้เขียนหายไปช่วงหนึ่งเนื่องจากไปช่วยอาสาสมัครอเมริกัน(Peace Corps) อบรมครูประถมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี โดยครูประถมศึกษาเหล่านี้สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาญจนบุรี เขต 2 โรงเรียนกลุ่มนี้อยู่ในอำเภอบ่อพลอย มีโรงเรียนบ้านหนองแกใน โรงเรียนบ้านลำอีซู(ที่นี่น่าอยู่มากอยู่ติดภูเขา ผู้เขียนเคยช่วยอบรมลูกเสือโลก 600 คนที่โรงเรียนนี้) โรงเรียนบ้านหนองรี โรงเรียนหนองรีประชานิมิต(มัธยมศึกษา) โรงเรียนบ้านหนองกร่าง โรงเรียนบ้านหนองหวาย และโรงเรียนบ้านพุรวก มีครูประถมศึกษามาอบรมจำนวน 20 กว่าท่านจากทุกโรงเรียน เนื่องจากครูประถมศึกษาขาดครูภาษาอังกฤษ เป็นจำนวนมาก ครูส่วนใหญ่จบเอกประถมศึกษา หรือ ปฐมวัย โชคดีที่มี Miss Brooke Smith มาช่วย เราได้ใช้คำศัพท์สำหรับคุณครูที่ผู้เขียนได้เคยเขียนบันทึกไว้สอนเป็นประโยค หรือคำศัพท์ง่ายๆที่คุณครูจะนำไปใช้สอนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ โชคดีที่ผู้บริหารแถวนี้เห็นความสำคัญของการสอนภาษาอังกฤษ มาดูรูปว่าคุณครูทำอะไรบ้าง  

 

  Miss Brooke Smith from Peace Corps(หน่วยสันติภาพอเมริกัน)   

ผู้เขียนและ Broke Smith ช่วยกันเตรียมกิจกรรม  

        

  Brooke Smith สอนการออกเสียง  

       

  ผู้เขียนทำเกม  Hot Potato ดูคุณครูสนุกดี

ได้ฝึกพูดประโยคที่ใช้ในชั้นเรียน

        

       

Brooke ดูคุณครูพิกุลเขียนประโยค

        การอบรมครั้งนี้เราจัดกันที่โรงเรียน ไม่ต้องเสียค่าเช่าโรงแรม ไม่ต้องเสียค่าอาหารแพงๆ ใครสนใจ การอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School-Based Training)แบบนี้เชิญนะครับ   

Thank you Brooke Smith from Peace Corps