เมื่อเวลาเลาะผ้าออก จะพบว่าตรงชายผ้ามีเศษผงและละอองอยู่ วิธีที่จะทำให้เศษผงและละอองหลุดออกหมดไปโดยเร็ว ให้ใช้เศษผ้าไนล่อนเช็ด