เมื่อกระดุมเสื้อคลุม กระดุมเสื้อ ชอบหลุดหายเสมอๆ  ให้เย็บซ่อมแซมเสียใหม่ ด้วยด้านไนล่อนตกปลา ขอรับรองว่ากระดุมเสื้อจะอยู่ทนทานไม่มีวันหลุด