ถ้าต้องการจะหาของขวัญให้เพื่อนแปลกออกไป ให้หาตะกร้าสำหรับใส่เครื่องเย็บผ้าสักใบหนึ่ง ใส่หลอดด้ายสีต่างๆ ที่จำเป็น กรรไกรสายวัด เข็มหมุด เข็มเย็บผ้า หมอนปักเข็ม ตะขอ แหนบ กิ๊บ ปลอกสวมนิ้ว และกระดุมชนิดต่างๆ