เมื่อคุณซื้อเครื่องเรือน เครื่องใช้ ภายในบ้านใหม่ ให้เขียนวัน เดือน ปี ที่ซื้อลงเทป แล้วติดตรงส่วนที่เห็นได้ง่าย เมื่อคุณต้องการซ่อม คุณจะตกลงใจได้ทันทีว่า  มันยังอยู่ในระยะประกันได้หรือเปล่า