เวลาทำแก้วตกลงพื้น แตกกระจาย ให้หยิบเศษแก้วใหญ่ๆใส่ถังขี้ผง ส่วนเศษแก้วเล็ก ให้ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ซับน้ำเช็ดเศษแก้ว จะติดขึ้น

มาจนหมด แล้วนำไปทิ้ง เศษแก้วจะไม่เหลืออยู่เลย