มีน้ำตาลอยู่ที่ไหน มดมักจะมาที่นั่น แล้วจะกันมดขึ้นขวดน้ำตาลอย่างไรกันดี

ใช้ยางรัดขวดน้ำตาล จะไม่ทำให้มดขึ้นขวดน้ำตาล