รูปลอกที่ดูสวยดี เมื่อต้องการลอกออก ดูเหมือนจะเป็นปัญหาพอสมควร

เมื่อต้องการลอกรูปลอกที่ปะเอาไว้ทิ้ง ใช้น้ำส้มสายชูอุ่นๆทา จะลอกได้สะดวกขึ้น