เก็บผ้าคลุมผมหรือผ้าพันคอเป็นผ้าไหมไว้ในถุงพลาสติก เพื่อให้อยู่เป็นที่และไม่ยับด้วย