ถ้าเย็บผ้าคลุมเครื่องบด เครื่องผสมไฟฟ้า อย่าลืมทำกระเป๋าติดไว้ด้วย เพื่อใช้เป็นที่ใส่สายไฟ