ถุงมือยางนานๆใช้ครั้งให้โรยแป้งฝุ่นลงในถุงก่อนนำไปใช้ คุณจะรู้สึกถอดเข้าออกได้ง่าย