เปลือกสัปปะรดก็มีประโยชน์นะครับ 

 

 อย่าทิ้งเปลือกสับปะรดที่ปอกแล้ว ให้นำมาใส่ภาชนะทองแดงแช่หมักเอาไว้ แล้วนำมาขัดถูจะทำให้ภาชนะทองแดงสุกปลั่ง