1.    แก้วเหล้าองุ่นควรมีสีขาว เมื่อเวลาใช้จะได้มองเห็นสีของเหล้าได้อย่างชัดเจน ถ้าเป็นเหล้าสีแดงก็จะมองดูน่าดื่ม

2.    แก้วเจียระไน มีสีขาว บางใส  มีราคาแพงมาก ควรใช้แปรงปัดฝุ่นที่เกาะอยู่ ทำให้เนื้อแก้วใสสวยงามอยู่เสมอ