ริบบิ้นที่แก้ออกจากห่อของขวัญ ถ้าต้องการจะนำมาใช้อีก ให้ม้วนไว้กับแกนกระดาษแข็งแยกเป็นสีๆ เมื่อต้องการนำมาห่อของขวัญใหม่ อาจจะนำมาใช้ได้อย่างดี หรือนำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ริบบิ้น สำหรับปักแจกัน ซึ่งก็

สามารถช่วยให้ไม่ต้องเสียเงินซื้อริบบิ้นใหม่