ผ้าม่านที่บ้านท่าน เมื่อใช้ไปนานๆ มักจะมีฝุ่นเกาะเยอะไปหมด สมควรที่จะต้องถอดออกมาทำความสะอาดบ้างนะครับ

เมื่อถอดผ้าม่านออกไปซัก ให้ใช้สบู่ซันไลต์ ถูขอราวม่านให้ทั่ว เมื่อเอาผ้าม่านมาใส่ใหม่ จะทำให้ลื่นใส่ได้ง่ายมาก