ผ้าสีฟ้า สีแดงหรือสีเทา สีจะซีดเร็วเมื่อเก็บรวมอยู่กับผ้าจำนวนมากๆ  เพื่อจะรักษาให้ทนทาน ถ้าจะเก็บในถุงผ้าสีดำหรือห่อด้วยกระดาษสีดำแยกเก็บ ไว้ในตู้เสื้อผ้าต่างหาก