เมื่อคุณซื้อกระเป๋าหนังมาใช้ใหม่ๆ มีกลิ่นหนังและกลิ่นกาวติดอยู่ ให้ใช้เศษผ้าขาวห่อใบชาจีนใส่เอาไว้ จะทำให้กลิ่นหายไป