ถ้าถักเสื้อด้วยโครเชต์ หรือไม้นิต เป็นชิ้นส่วนของเสื้อ มีส่วนแบบชิ้นหน้าชิ้นหลัง ให้นำมาซัก และรีดให้เรียบเสียก่อน จึงจะนำมาเย็บให้เข้ารูปร่าง จะได้เสื้อที่ได้รูปไม่ย่น