15 ธันวาคม 2553 ตัวแทน ผอ.กศน. ไปเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ICT ณ กศน. ตำบลหนองแวง

อบรม ICT

                   ได้มีโอกาสเดินทางไปเป็นประธาน  พิธีเปิด การอบรม ICT นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ณ กศน.ตำบลหนองแวง ศูนย์ ICT มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 15  คน

                     ส่วนใหญ่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักศึกษา ปวช.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ทั่วไป กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตความเห็น (0)