ครูบอย บางบาล

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.อำเภอบางบาล
Usernamecharunthron
สมาชิกเลขที่136612
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ
เกิดวันที่ 16 ธันวาคม 2522  ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
การศึกษา ประถมศึกษา จาก โรงเรียนอนุบาลพระนครศรียุธยา
             มัธยมศึกษาตอนต้น จาก โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย (อ.ย.ว.)
             ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จาก วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
             ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จาก วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
             ปริญญาตรี (วทบ.) การจัดการอุตสาหกรรม จาก สถาบันราชภัฎเพชรบุรี
                                                                 วิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์