โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา บุคลากรผู้รับผิดชอบ ต่อการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
วันที่ 19 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดีเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันเยอะๆนะครับ กำหนดการดูที่นี่

http://bunga.pn.psu.ac.th/~tanusak/student/news_pertainingtoactivities/news_pertainingtoactivities1.htm


และอีกเรื่องครับฝากประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ภาพและผลการแข่งขันบาสเกตบอลในโครงการ Street Basketball เชื่อมสัมพันธ์ ปี 2549

http://bunga.pn.psu.ac.th/~tanusak/student/news_basketball/news_basketball2.htm