เมื่อวานนี้...เป็นวันที่ข้าพเจ้าคิดว่า...เร่งรีบ  เพราะต้องส่งงานและไปทำ LAB อีก จึงทำให้รู้สึกว่า เวลามีค่ามากนัก...ทำให้ต้องรู้จักการวางแผนการทำงานให้ดีเพื่อที่งานทุกอย่างจะได้เสร็จตามที่วางแผนไว้และต้องทำงานออกมาให้ดีด้วย  นอกจากนี้ตอนบ่าย 4 โมงเย็น ต้องสอบของอาจารย์ศุภลักษณ์ และส่งงานของอาจารย์ด้วย ทำให้ไม่ได้ไปเรียนผึ้ง(ต้องขอโทษอาจารย์สมลักษณ์ด้วยนะค่ะ)  แต่ข้าพเจ้าส่งน้องแตไปเรียนแล้ว                                                                                  

                                                                                             จาก  ...คนเร่งรีบYA ......45311693