"โรคเก๊าท์"  เป็นอาการผิดปกติของร่างกายอันเนื่องมาจากการกินชนิดอิ่มหมีพีมันเกินไป  กินดีอยู่ดีเกินไป และไม่ค่อยออกกำลังกาย  ส่วนใหญ่มักเกิดกับผู้ชายในวัยประมาณ  40  ปี  แต่ถ้าเกิดในผู้หญิงมักจะพบในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนแล้ว

สาเหตุ  เกิดจากกระบวนการใช้และขับถ่ายสารพวกพิวรีนของร่างกายผิดปกติไป  พิวรีนเป็นธาตุอาหารที่พบได้ในเนื้อสัตว์  ข้าวสาลี  เครื่องในสัตว์  (ตับ,เซี่ยงจี๊)  ซึ่งจะถูกย่อยจนกลายเป็นกรดยูริค และจะขับออกมาพร้อมปัสสาวะ ในคนปกติกรดยูริคจะถูกสร้างขึ้นในอัตราช้าพอที่ไตจะขับออกได้หมดทันกับการสร้างขึ้นพอดีสำหรับบางรายที่กรดยูริคถูกสร้างขึ้น แต่ไตทำหน้าที่ขับถ่ายออกมาได้ช้า หรือเร็วก็ตาม จะทำให้เกิดการสะสมของกรดยูริคมากขึ้นในร่างกาย เป็นสาเหตุให้เกิดการเจ็บปวดอย่างรุนแรงในข้อกระดูกหรือรอบ ๆ ข้อกระดูก โรคนี้สามารถถ่ายทอดกันได้ทางกรรมพันธ์

อาการ  มีอาการบวม  แดง  ร้อนตามข้อ และเจ็บอาจรุนแรงถึงขั้นเดินไม่ได้ก็มี อาการนี้จะเป็น ๆ หาย ๆ จะทิ้งช่วงเวลาเป็นอาทิตย์ เป็นเดือนหรือเป็นปีก็ได้ ซึ่งอาการปวดจะเป็นข้อเดียวหรือหลายข้อพร้อมกันก้ได้ ข้อที่เป็นบ่อย เช่น ข้อเท้า  ข้อหัวแม่เท้าหรือข้อหัวเข่า  นอกจากอาการปวดตามข้อแล้ว อาจมีอาการของนิ้วในทางเดินปัสสาวะได้เช่นกัน

การรักษา  โรคนี้เป็นแล้วโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดได้มีน้อย  ต้องรับการรักษาไปตลอดชีวิต  ทั้งนี้เพราะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม วิธีที่จะช่วยได้ดีที่สุด คือพยายามปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์ และทานยาตามที่แพทย์สั่ง