ปูทะเล๊ทะเล

รู้จักป่าว

ปูทะเล    

ชื่อไทย
ปูทะเล
ชื่อสามัญ

SERRATED MUD CRAB
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scylla serrata


ถิ่นอาศัย
จะขุดรูอยู่ตามชายทะเลที่เป็นโคลนหรือบริเวณป่าแสม โกงกาง ป่าจากและสามารถอยู่ในรูได้นาน ๆ ในบริเวณที่น้ำทะเลขึ้นไม่ถึง พบทั่วไปในบริเวณชายฝั่งทะเลทางฝั่งตะวันออกและตะวันตกของอ่าวไทย
อาหาร
กินซากพืชและซากสัตว์
ขนาด
ความยาวประมาณ 15-25 เซนติเมตร
ประโยชน์
เนื้อมีรสอร่อยเลิศเป็นที่นิยมแพร่หลาย 


           ลักษณะทั่วไป มีขนาดประมาณ 15-25 ซม. กระดองรีเป็นรูปไข่
สีดำปนแดง  ขอบระหว่าง นัยน์ตา มีหนาม  4 อัน ก้ามจะมีหนามแหลม
ตัวผู้   จะมีก้ามขนาดใหญ่  แข็งแรง  กว่าตัวเมีย  มีจุดดำกระจายอยู่ บน
กระดองและก้าม  อาศัยอยู่ตามชายทะเลที่เป็น โคลนหรือบริเวณป่าแสม
โกงกาง และป่าจาก ดำรงชีวิตด้วยการ  กินซากพืชและซากสัตว์

ลำดับภาพโดย***สามารถ+วีระยุทธ***
...............................................................................................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมคนรักสัตว์ไร้กระดูกความเห็น (0)