ลักษณะทั่วไป :  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลำตัวแยก เป็นห้าแฉก
ส่วนกลาง มีลักษณะเป็น จานกลม ด้านหลังมีตุ่มหินปูน  ขนาดเล็กกระจาย
อยู่ทั่วไป มีปากอยู่ด้านล่างบริเวณ จุดกึ่งกลางของ ลำตัว ใต้แขนแต่ละข้าง
มีหนวดสั้นๆ เรียงตามส่วนยาว ของแขนเป็นคู่ๆ  มีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อที่
เหนียวและแข็งแรง พบอยู่ตามชายฝั่งทะเล โขดหินและพื้นทะเล 

               อาหาร :  กินหอยสองฝา โดยเฉพาะ หอยนางรม กุ้ง ปู หนอน และ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ เป็นอาหาร