เขื่อหรือไม่เชื่อ

เล่าเรื่องจากประสบการณ์จริง

          ในอดีตมีหลายท่านที่ปรารถว่า ภาคใต้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไม่ได้ ผมในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตหม่อนไหม  ซึ่งรับผิดชอบเขตพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดและอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ขอโต้แย้งชนิดหัวชนฝาหรือขอการันตีได้เลยว่า ทุกพื้นที่ขอประเทศไทยยกเว้นพื้นที่น้ำในมหาสุมทร อาจจะทำไม่ได้  แต่หากว่าเป็นพื้นที่ดอน เนินเขา แม้กระทั่งบนภูเขา สามารถปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้ทุกพื้นที่ ตัวอย่างเช่น จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นเกษตรกรไทยมุสลิม จังหวัดระนอง เป็นพื้นที่ภูเขาสูงต่ำสลัีบกันไปและฝนตกชุกตลอดทั้งฤดูกาล จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นที่เชิงเขา จังหวัดชุมพรเป็นที่ราบเชิงเขา ขณะนี้กำลังขยายเครือข่ายหม่อนไหมสู่เกษตรกร จังหวัดตรัง ในเรื่องสินค้า OTOP ชาใบหม่อนคุณภาพดีระดับครัวเรือน กิจกรรมโครงการสมุนไพรหม่อนของกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ  ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต  เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมชุมชนตำบลสวนขัน กิ่งอำเภอช้างกลาง และชุมชนตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น ก็สามารถดำเนินการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสามารถยกระดับและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรอยู่แล้ว

          จะเห็นว่าประโยชน์ของหม่อนไหมนั้นมีมากมาย  ซึ่งหลายท่านได้พบเห็นจากสื่อต่าง ๆ มาบ้างแล้วไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะในปัจจุบันมีการเผยแพร่ช่องทางสื่อต่าง ๆ บ่อยครั้งมาก ประกอบกับปัจจุบันมีโรงงานสาวไหมแบบอุตสาหกรรมอยู่ที่จังหวัดระนอง ได้แก่ บริษัทระนองไหมไทย จำกัด ซึ่งรับซื้อผลผลิตรังไหมจากเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม พร้อมทั้งรับสั่งจองไข่ไหมซึ่งเป็นสายพันธุ์จากประเทศจีน (ไหมขาว) มาเลี้ยงด้วย

          ดังนั้นหากท่านผู้ใดสนใจใคร่ขอแนะนำว่าให้ติดต่อขอคำปรึกษาแนะนำทั้งด้านวิชาการและแนวทางปฏิบัติได้จากการศึกษาดูงานที่ศูนย์ฯ หรือจะไปปรึกษาขอคำแนะนำด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชุมพร (หม่อนไหม) ตู้ ปณ. 6 อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 หรือ โทรศัพท์/โทรสาร 0-7761-1064  ได้ในวันเวลาราชการทุกวัน ที่ตั้งของศูนย์ 13 หมู่ 4 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร (86140) ใกล้กับบริษัทชุมพรน้ำมันปาล์ม จำกัด

          " ก้าวที่ละก้าว แต่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ "

          " ไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่าความพยายามของมนุษย์ในโลกนี้ "

          " จะรู้ถึงคุณค่าของสิ่งนั้น ต่อเมื่อได้ลงมือกระทำ "

                                                                   พบกับใหม่โอกาสหน้าน่ะครับ

                                                                             mulberysilk cp.

                                                                              15/09/48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน cp.mulberysilkความเห็น (0)