ตอนเช้าวันนี้ (ตีห้า) เข้าระบบ GotoKnow  เพื่อไปแก้ไขบันทึกเก่า ก็เกิด error อยู่เรื่อย (เข้าได้สลับกับ error)

    พอพิมพ์บันทึกใหม่ไปได้หลายบรรทัดแล้ว save ก็หายไปเลย พอback กลับไปก็ไม่พบแล้ว

   ดังนั้นท่านที่จะบันทึกสดๆ ต้องจองบันทึกไว้ก่อน โดยเลือกไม่แสดงบันทึกต่อผู้อื่นนะครับ

   ส่วนท่านที่ทำใน word (ใช้ Font. Tahoma ขนาด 12) พอทำได้สมบูรณ์เกือบ 100 เปอร์เซนต์ ก็ save แล้วย้ายข้อมูลไปที่ Notepad บันทึกเก็บ แล้วย้ายข้อมูลไปลง GotoKnow อีกครั้ง