เก็บตกเรื่องแปลกแต่จริงอีกเรื่องหนึ่งที่พบจากการประเมินคณะวิทยาการจัดการฯ คือในส่วนของการจัดทำ SAR  รองวิบูลย์บอกว่า เราควรมีเจ้าภาพในแต่ละดัชนี้ ดังนั้นฟอร์มในการจัดทำ SAR/CAR จึงมีส่วนข้อผู้กำกับดัชนี และผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ตามด้วยอีเมล และเบอร์โทรศัพท์

                 เท่าที่ผมเปิดดูพบว่าร้อยละ 98 เป็นเมลของ @hotmail และอีก 2 % เป็นของ @Yahoo แต่ที่แน่ๆ คือไม่มีใครใช้อีเมลของ @nu.ac.th เลย ผมก็เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ย

    1. คาดว่าเมลขององค์กรคงไม่สะดวกในการใช้
    2. คนส่วนใหญ่ใช้ MSN ในการสื่อสารกัน การใช้ hotmail ทำให้สามารถใช้ MSN ได้สะดวก
    3. เมื่อมี เมลของ Hotmail แล้วสามารถมี Space มีบล็อก ของตนเองได้ง่าย
    4. ปัญหาเรื่องไวรัส และ เมลขยะใน hotmail ค่อนข้างจัดการได้ดี

               ที่หน่วยงานอื่นๆ มีปัญหาเรื่องเมลไหมครับ แล้วแก้ปัญหากันอย่างไร