GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

เก็บตกจากการประเมินคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ

                หลังจากการประเมินวันแรกผ่านไป ได้ความรู้อะไรบ้างจากการประเมินคณะวิทยาการจัดการ

  1. คณบดีเป็นคนไม่ค่อยพูด แต่มีแนวคิดอะไรน่าสนใจมาก
  2. แนวคิดการบริหารงานธุรการรวมศูนย์ คือคณบดีมีแนวคิดว่าภาควิชาควรจะทำงานแต่เรื่องของการเรียนการสอน และการวิจัยลุยเรื่องนี้ให้ดีไปเลยดีกว่า ส่วนของเรื่องงานธุรการ พัสดุ การเงิน คณะจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกเรื่องนี้ให้กับอาจารย์
  3. คณบดีมีแนวคิดเชิงการบริหารแนวใหม่ มองคณะเหมือนธุรกิจ มองที่ผลลัพธ์ พยายามจะสร้างแบรนด์ของคณะวิทยาการจัดการขึ้นมา (ผมก็เลยอยากรู้ว่าแล้วถ้านึกถึงคณะวิทยาการจัดการฯ คนทั่วไปจะนึกถึงอะไรเป็นเรื่องแรก ถามเหมือนการตลาดเลย ถ้านึกถึงเครื่องดื่มน้ำดำคุณจะนึกถึงแบรนด์ใดเป็นยี่ห้อแรก)
  4. ตอนนี้คณะวิทยาการจัดการทำหลักสูตรการบริหารแนวใหม่ คือ การบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ และหลักสูตร การจัดการลอจิสติก คณบดีบอกว่าตลาดให้การตอบรับดีมาก
  5. คณบดีเป็นนักประชาสัมพันธ์ บอกว่าต่อไปนี้ อาจารย์ที่ทำวิจัยนอกจากตีพิมพ์ในวารสารแล้ว ยังต้องให้มีการจัดแถลงข่าวด้วย
  6. คณบดีมีแนวคิดให้เลขาณุการคณะพัฒนาตนเอง พัฒนากลุ่มให้มีความเป็นมืออาชีพ รวมกลุ่มเลขาณุการคณะ ทำเป็นชมรมกัน โดยขอให้เลขาณุการคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานชมรม (ผมเลยเรียนแจ้งคณบดีว่าความจริงมีการทำกันแล้วโดยคุณบอยคณะสหเวชแต่กลุ่มนี้ใช้แนวคิดเชิง การจัดการความรู้โดยหัวปลาคือเรื่อง QA) เอ้าคุณบอย เรียนเชิญ คณบดีไพศาล เป็นที่ปรึกษาได้เลยครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 41216
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

 • ขอบคุณอาจารย์รุจโรจน์ครับ ที่ให้คำแนะนำ