เล่าสู่กันฟัง

โดยไม่ใช้งบประมาณ

ก็จะเป็นอีกโครงการที่น่าสนใจนะครับของโครงการห้องเรียนสีขาว

เป้าหมายของโครงการ

1.ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยค

2. การทำงานร่วมกัน

3. ความสามัคคี

4. ปลอดอบายมุข

กิจกรรมหลักๆ

1. (ชวนลูกทำบุญ) ผู้ปกครองก็จะชวนลูกไปทำบุญ

2.( เรารักห้องเรียน )ก็จะมีการจัดบรรยากาศในห้องให้น่าเรียนมากขึ้น

3.  (รักษ์สิ่งแวดล้อม) มีการเก็บขยะในโรงเรียนและคัดแยกขยะเอาไปขาย

4. ( ถักจิตถอใจ) มีการนั่งสมาธิ สวดมนต์ นั่งกรรมฐาน

5. (เรารักการอ่าน) ก่อนเข้าห้องเรียน จะมีการอ่นหนังสือทุกเช้า

6. (ชวนกันคัดไทย) ก็จะมีคัดลายมือกันและแต่งกลอน

7. (รินฝันปันน้ำใจ) นักเรียนคนไหนเดือดร้อนก็จะมีการเรี่ยรายมาช่วยคนที่เดือดร้อน

 อ.นิษณา  ใจเยี่ยม    เป็นผู้ดำเนินโครงการ

อยู่ในช่วงดำเนินการทำกิจกรรมอยู่นะครับเดี่ยวถ้าได้รูปแล้วจะเอาลงนะครับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นักพัฒนาน้อย ( เยาวชน1000ทาง)ความเห็น (0)