ทำบุญตักบาตรทุกเช้า

       ได้ช่วยเหลือศาสนาต่อไปทั้งภพนี้และภพหน้า ไม่ขาดแคลนอาหาร ตายไปไม่หิวโหย อยู่ในภพที่ไม่ขาดแคลน ข้าวปลาอาหารสมบูรณ์

   อย่าลืมสวดพระคาถาชินบัญชรอย่างน้อยวันละครั้งก่อนนอน

   สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ชีวิตหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า