วันที่สองของการเติมพลังการทำงานของทีมงาน

ของการเติมพลังการทำงานเป็นทีมชาวสรรพากรเขต 10

      เริ่มต้นด้วย...

  • การทบทวนกิจกรรมที่ได้เรียนรู้จากเมื่อวาน

  <ul><li><div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">   แล้วเสริมพลังด้วยกิจกรรม การทำงานเป็นทีม - - เรือน้อยพาล่อง </div></li></ul> <ul><li><div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">ร่วมระดมสมอง- -พิชิตฝัน**ภาพอนาคต</div></li></ul><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><ul><li><div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"> ปิดท้ายด้วยข้อคิดในการทำงานด้วยการสร้างสวรรค์ในทีม </div></li></ul>                                                                    - น้อง -