ท่านที่สมัครสมาชิก และเปิดบล๊อกไว้แล้ว และต้องการนำบล๊อกของท่านเข้าไปรวมอยู่ในชุมชนชาวสิ่งแวดล้อม มหิดล (http://gotoknow.org/planet/en-mahidol) กรุณาแจ้งชื่อ หรือที่อยู่ (link) ของบล๊อกท่านได้ที่บันทึกนี้เลยครับ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้กันทั้งภายใน และภายนอกคณะครับ โดยบันทึกที่ท่านพิมพ์ในบล๊อกจะถูกนำมารวบรวมไว้ที่ชุมชน ซึ่งบุคคลที่เข้ามาอ่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ครับ