ความท้อแท้..กับพลังที่มีอยู่

ท่ามกลางความผันแปร ที่แปรเปลี่ยนไป..แห่งห้วงอารมณ์
ความไม่คงนิ่งที่ผกพัน...ตามสิ่งเร้าที่เข้ามากระทบ
อารมณ์...ให้หวั่นไหว...ตลอดเวลา
กว่าจะก้าว...ผ่านและเดินไป
ก็สะบักสะบอม...เกินกว่า...จะพยุงอยู่
ความท้อแท้...และอาจดูเหมือนสิ้นหวัง...ไร้พลัง
หากแต่ยัง..คง..ยืนอยู่ได้...
ท่ามกลางความหนาวเหน็บ...แห่งพายุ..อารมณ์