เพื่อนส่ง  E-mail แจ้งมาครับ เห็นว่าดี มีคุณค่าจึงนำมาฝากเพื่อใช้ประโยชน์ตามอัธยาศัยครับ ... 
 
ชุดแรกนี้ เป็นชุดพิเศษ ที่ปรับแสงแล้ว และใส่กรอบอย่างสวยงาม
นำไปอัดหรือทำ wallpapper ได้ทันที  สำหรับทำ wallpaper (1280x1024)
                      ===================

http://welovethekingclub.com/wp/page_01.htm

http://welovethekingclub.com/wp/page_02.htm

http://welovethekingclub.com/wp/page_03.htm

http://welovethekingclub.com/wp/page_04.htm


ชุดนี้ สำหรับอัดลงกระดาษโดยเฉพาะ (1800x1200)
                ===================

001-100 http://host3all.com/king/001-100/page_01.htm

http://host3all.com/king/001-100/page_02.htm

101-200 http://host3all.com/king/101-200/page_01.htm

http://host3all.com/king/101-200/page_02.htm

201-300 http://host3all.com/king/201-300/page_01.htm

http://host3all.com/king/201-300/page_02.htm

301-400 http://host3all.com/king/301-400/page_01.htm

http://host3all.com/king/301-400/page_02.htm

401-500 http://host3all.com/king/401-715/page_01.htm

http://host3all.com/king/401-715/page_02.htm

501-600 http://host3all.com/king/401-715/page_03.htm

http://host3all.com/king/401-715/page_04.htm

601-715 http://host3all.com/king/401-715/page_05.htm

http://host3all.com/king/401-715/page_06.htm 

     ขอให้มีความสุข อิ่มเอมใจ ภายใต้พระบรมโพธิสมภารครับ.