การลงทุน กับ การขยายตัวของเศรษฐกิจ

เบญจพล
การลงทุน สำคัญอย่างไรและหากลงทุนน้อยไป หรือมากไป แล้วผลกระทบจะเป็นอย่างไร

การลงทุน กับ การขยายตัวของเศรษฐกิจ

การลงทุน สำคัญอย่างไรและหากลงทุนน้อยไป หรือมากไป แล้วผลกระทบจะเป็นอย่างไร

การลงทุนนั้นสำคัญ เพราะว่าหากลงทุนน้อยเศรษฐกิจก็จะขยายตัวต่ำ หากลงทุนมากเศรษฐกิจก็จะขยายตัวสูง ดังเห็นได้จากสัดส่วนของการลงทุนต่อจีดีพีเทียบกับการขยายตัวของจีดีพีในช่วงเดียวกัน ทั้งนี้โดยใช้ตัวเลขของประเทศไทยในช่วง 30 ปี ที่ผ่านมา จะเห็นว่าการลงทุนกับการขยายตัวของ จีดีพีมีความสัมพันธ์ทางสถิติสูงถึง 70% โดยการลงทุนจะเป็นตัวชี้นำการขยายตัวของจีดีพีประมาณ 3 ปี นั่นคือการลงทุนวันนี้จะให้ผลตอบแทนกลับคืนอย่างเต็มที่ภายใน 3 ปี

ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น การลงทุนนั้นเป็นการเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และในระยะต่อไปก็จะทำให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลให้จีดีพีขยายตัวสูงขึ้น แต่ที่สำคัญที่สุด 2 ประการ คือ

ประการที่หนึ่ง การลงทุนนั้นเป็นเสมือนการนำเอาวิวัฒนาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เมื่อเป็นเทคโนโลยีใหม่ ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ให้ผลผลิตที่สูงกว่า มีคุณภาพดีกว่า หากผู้ผลิตไม่มีการปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทันสมัย ก็จะไม่สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ จึงต้องมีการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งเครื่องจักร หรือกระบวนการผลิตที่มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

ประการที่สอง คือการมองว่าการลงทุนเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต ซื้อเครื่องจักรใหม่นั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้ค่าจ้าง ของผู้ใช้แรงงานสูงขึ้น ทำให้ประชา ชนมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หากมองอย่างง่ายๆ การขยายตัวทางเศรษฐกิจนั้น เกิดขึ้นได้โดยการเพิ่มปัจจัยการผลิต ซึ่งมีอยู่ 3 ประเภท คือปัจจัยการผลิตที่เป็นทุน (เครื่องจักร) ปัจจัยการผลิตที่เป็นแรงงาน (มนุษย์) และปัจจัยการผลิตที่เป็นวัตถุดิบ (ทรัพยากรธรรมชาติ) การผลักดันให้เศรษฐกิจขยายตัวโดยการเพิ่มจำนวนแรงงาน (เช่น การนำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน) นั้นจะทำให้ผลผลิตต่อแรงงานหนึ่งคนลดลง (เพราะตัวหารจากผลิตผลเพิ่มขึ้น) และจะทำให้เงินเดือนหรือค่าจ้างของลูกจ้างไม่เพิ่มขึ้นหรือเพิ่มขึ้นไม่มาก แต่จะทำให้ผลตอบแทนต่อทุน และผลตอบแทนต่อทรัพยากรเพิ่มขึ้น หากเราเพิ่มการผลิตโดยการเพิ่มปัจจัยการผลิตที่เป็นทรัพยากรก็จะไม่ค่อยดีนัก เพราะไม่ได้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ แต่เป็นการใช้ทรัพยากรมากขึ้นเพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้น การเพิ่มผลผลิตซึ่งให้ผลดีกว่า คือการเพิ่มผลผลิตโดยการเพิ่มการลงทุนในเครื่องจักร  เพราะเมื่อมีเครื่องจักรทันสมัยเพิ่มขึ้น ผลผลิตของแรงงานก็จะเพิ่มขึ้น เป็นผลให้รายได้ของพนักงานเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนั้นการเพิ่มผลผลิตโดยเพิ่มเครื่องจักร ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ก็น่าจะเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย   

ในระยะยาวนั้น การทำให้สินค้าราคาถูกสำหรับประชาชนคือการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับการลงทุน นำเอาเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพของการผลิต ผลที่จะตามมาคือผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และผู้ใช้แรงงาน (ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของทุกประเทศ) มีรายได้เพิ่มขึ้นทำให้มีกำลังซื้อสินค้าและบริการ แต่บางทีเราก็จะต่อต้าน และปฏิเสธวิวัฒนาการดังกล่าว เพราะเป็นสิ่งที่กระทบต่อเศรษฐกิจและผู้ประกอบการเดิมอย่างมาก

สรุปคือการลงทุนคงจะต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ต้องเป็นการลงทุนที่มีทั้งปริมาณและคุณภาพ ซึ่งเป็นเรื่องยากเพราะการลงทุน คือการคาดเดาอนาคต ซึ่งมีความไม่แน่นอนสูง ดังนั้นการตัดสินใจลงทุน จึงอ่อนไหวต่อปัจจัยต่างๆ อย่างมาก รวมทั้งการเมืองซึ่งสามารถทำให้นักลงทุนลังเล และเลื่อนการตัดสินใจลงทุนออกไปก่อน หรือยกเลิกการลงทุนได้โดยง่าย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

คำสำคัญ (Tags)#การลงทุน#กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

หมายเลขบันทึก: 41125, เขียน: 27 Jul 2006 @ 14:17 (), แก้ไข: 26 Apr 2012 @ 15:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

คาดว่าเมื่อสถานการณ์ทางการเมืองมีความชัดเจนขึ้นนักลงทุนชาวต่างชาติคงมีความมั่นใจและกล้าที่จะนำเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น
เขียนเมื่อ 

แล้วในสถานการณ์นี้ นักกฎหมายต่างๆ ต้องทำอย่างไร ?

เขียนเมื่อ 

หารว่าลงทุนมากเกินไปผลในระยะยาวจะเป็นอย่างไร*

เขียนเมื่อ 
การลงทุนเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นจะต้องคิดไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนมีการลงทุน