กิจกรรมการเรียนการสอน 28 พ.น 53


การสอนแบบบูรณาการ

ในวันนี้ได้สอนหน่วยการเรียนรู้  หน่วยที่  2  เศรษฐกิจดีได้  เพราะคนไทยช่วยกันโดยบูรณาการ วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ  วิชาสังคมศึกษา  วิชาคณิตศาสตร์  ก่อนจะสอนได้แจกใบงานให้นักศึกษาทำความเข้าใจ  ดังนี้

 ใบงานที่ 4  (28  พ.ย. 2553)

หน่วยการเรียนรู้  หน่วยที่  2  เศรษฐกิจดีได้  เพราะคนไทยช่วยกัน

(บูรณาการวิชา วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ  วิชาสังคมศึกษา  วิชาคณิตศาสตร์)

 

1.   ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างวิธีการแก้ปัญหาค่าครองชีพสูงแต่รายได้ต่ำ  มา 5 วิธี แล้วนำเสนอในการพบกลุ่ม

2.   ให้ผู้เรียนอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ต้นทุนในการผลิตสูง

3.   ให้ผู้เรียนร่วมกันศึกษาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์  จากสินค้าต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน พร้อมสรุปและนำเสนอในการพบกลุ่ม

4.   ให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องหลักการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  จาก เอกสารต่างๆ พร้อมสรุปและนำเสนอในการพบกลุ่ม

5.   ให้ผู้เรียนศึกษาถึงสินค้านำเข้าที่ฟุ่มเฟือยและยกตัวอย่าง มา 1  ตัวอย่าง  ถึงเรื่องการขาดดุลการค้าของสินค้าประเภทนั้นๆ  พร้อมสรุป  และนำเสนอในการพบกลุ่ม

6.   ให้ผู้เรียน ทำ กรต  โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของเศษส่วนและทศนิยมด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ จดบันทึกข้อมูลสรุปส่งครูผู้สอน

7.   ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดตามที่ครูกำหนด

8.   ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบย่อยตามที่ครูกำหนด

      เมื่อนักศึกษาเข้าใจแล้ว ให้แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม ตามหัวข้อที่ครูเตรียมให้จากนั้นได้ให้ช่วยกันระดมความคิด เสร็จแล้วให้นำเสนอหน้าชั้นเรียน  ครูได้สรุปความคิดรวบยอดให้อีกครั้งหนึ่ง

*** มีนักศึกษาที่รับผิดชอบ การทำโครงงาน เรื่อง ปุ๋ยหมักชีวภาพ นำงานมาร่วมกันทำหลังจากที่หมดเวลาเรียนแล้ว

 

หมายเลขบันทึก: 410964เขียนเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2010 23:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 17:21 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (2)

มาเยี่ยมชมผลงานครับ ไว้ใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ กศน.ตำบลบางเดื่อ ต่อไป

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี