วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553  โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)  เทศบาลนครนครราชสีมา  ทำพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  และลูกเสือวิสามัญ  ...ลูกเสือทุกคนเข้มแข็งค่ะ

 

 

 

 

  

 

 

 

 

รูปภาพ

P

ครูสุภา ภรณ์

ครูสุภาภรณ์ พลเจริญชัย

โรงเรียนเทศบาล4(เพาะชำ)