อบรมครู กศน.

three p
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แผนการสอบแบบบูรณาการ

วันที่  ๑๐-๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  กศน.อำเภอบางไทร  ได้ส่ง  ครูศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน  ๗  คน เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการ  ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  ณ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธย  ผอ.ผกาพันธ์  วัฒนปาณี  เป็นวิทยากร

บรรยากาศ  วันแรก  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓

   

   

   

บรรยากาศวันที่สอง  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓

   

   

บรรยากาศวันที่สาม  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓

   

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัยความเห็น (1)

ok