เมื่อประมาณ ๒๒ น. ของวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ขณะที่ดิฉันกำลังเขียน e-mail (ใช้ระบบของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) และกำลังทำการแนบไฟล์ส่งไปต่างประเทศ อยู่ๆ ก็มีข้อความ Security Alert  (โชว์เกือบเต็มจอ ไม่ใช่อยู่ที่มุมขวาล่าง) บอกว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ติดไวรัส ทั้งที่ Shared Documents, My Document, Drive C โดยบอกว่าแต่ละที่ติดไวรัสจำนวนมากน้อยเท่าใด มีไวรัสอะไรบ้าง หลายตัวทีเดียว มีสัญญาณสีแดงกระพริบเตือนไม่หยุด เห็นแล้วน่าตกใจ

แล้วก็มีตัวหนังสือบอกว่าเพื่อกำจัดเจ้าพวกนี้ให้คลิกที่ Protection เมื่อคลิกไปก็จะให้ download โปรแกรมชื่อ Systempack…ทำนองนี้ ดิฉันดูแล้วไม่กล้า Download โทรศัพท์ถามลูกชายที่กำลังขับรถกลับบ้าน บอกให้รอก่อน

สักพักก็ปรากฏว่า Security Alert โชว์ว่ามีไวรัสเพิ่มมากขึ้นอีก อารามตกใจเลยคลิก Protection และพยายาม Download โปรแกรมตามที่แนะนำมา แต่ Norton Antivirus ที่ใช้ได้ Blocked ไว้ ทำอะไรไม่ได้ดิฉันจึงปิดหน้า (Security Alert) นั้นไปเลย

ดิฉันทำการ scan ไวรัสในตำแหน่งที่บอกว่าติดไวรัส ก็ไม่พบ Quick scan ก็แล้ว Full system scan ก็แล้ว ที่ไหนก็ไม่เจอไวรัส ดู History ในรายงานของ Norton แล้วสงสัยว่าจะไม่ใช่ Security Alert ของจริง

ค้น Google ดู ก็พบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเป็น Security Alert หลอก ให้เรา Download หรือซื้อโปรแกรมที่เรียกว่า Rogue Security Software

ต้องขอบคุณโปรแกรม Antivirus ที่ซื้อลงเครื่องไว้ ไม่อย่างนั้นคงยุ่งแน่

วัลลา ตันตโยทัย