ชีวิต10ปีที่neuroม.อ.

เกษ_NEURO
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ได้มีการใช้แบบวิเคราะห์ภาระงานที่ได้จากผลการศึกษาของคุณราศรี แก้วนพรัตน์ และคุณสิรินทร์ ศาสตรานุรักษ์
ward Neuro เปิดให้บริการเมื่อ 18 กรกฎาคม 2539 ที่ชั้น 2 ตึก 100ปี มีจำนวนเตียงผู้ป่วย 25 เตียง พยาบาล 9 คน ในปี 40 ได้มีการใช้แบบวิเคราะห์ภาระงานที่ได้จากผลการศึกษาของคุณราศรี แก้วนพรัตน์ และคุณสิรินทร์ ศาสตรานุรักษ์ ทำให้ได้อัตราพยาบาลเพิ่มขึ้น เป็น 14 , 19, 20 และ 24คนในปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ของเราส่วนใหญ่เข้าใจการทำงานคุณภาพ มีนวตกรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น"แมงดา"ช่วยให้อาหารทางสายยาง  ไม้พายปูเตียงตึง เมื่อปี 2540 และโครงการพัฒนางานที่ประสบความสำเร็จมากๆหลายโครงการ ที่จะขอเล่าในโอกาสถัดไปค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Neuro story 10ปีความเห็น (0)