เช้านี้อากาศร้อนจัง

องค์ความรู้ในองค์กร
วันนี้ตื่น 7.00 โมงเช้า ต้องเตรียมตัวในหลายๆเรื่องทั้งเรื่องงาน และเรื่องเรียนซึ่งวันนี้ก็นัดอาจารย์คุยเรื่องหัวข้อสารนิพนธ์ด้วย  รวมทั้งต้องออกไปหน้างานเนื่องจากวันนี้ปิดงานไปอีก 1 งาน เป็นงานเกี่ยวกับการmodify line ซึ่งในการmodify line นั้น เราก็จะนำประสบการณ์เก่าๆมารวมกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนำมาวิเคราะห์ว่าเราควรจะmodify line อย่างไรให้มีความสมบูรณ์และกลับมาใช้งานได้ ไม่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตของลูกค้า ลูกค้าพึงพอใจ สิ่งเหล่านี้ก็ต้องมีการวางแผนก่อนการดำเนินงาน เมื่อให้หน้างานเกิดความผิดพลาดมากที่สุด ในแต่ละงานจะมีการเก็บรวบรวมเอกสารต่างๆไว้ด้วยกัน เพราะในโอกาสหน้าเราก็ยังนำงานดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ได้อีก  การทำงานในองค์กรขนาดเล็กมีพนักงานน้อยจะต้องมีการร่วมมือกันทำงานและช่วยเหลือกันในทุกๆเรื่อง ต้องมีการติดต่อประสานงานกันทุกฝ่ายเพื่อให้งานออกมาอย่างมีประสิทธภาพ  การทำงานของหจก.เกี่ยวกับธุรกิจออกแบบ เขียนแบบ ติดตั้งงานเครื่องจักรในโรงงานนั้น มุ่งเน้นคุณภาพของงาน ความรวดเร็วของงาน เพื่อสร้างความพอใจแก่ลูกค้า นี้คือสิ่งที่เรากำลังพยายามปฏิบัติให้ได้ หลังจากที่งานแต่ละงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็จะส่งแบบประเมินการปฏิบัติงานไปยังลูกค้าเพื่อสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าว่ามีความคิดอย่างไรต่องานที่เราเข้าไปบริการให้ เพื่อนำมาปรับปรุงองค์กร สิ่งเหล่านี้ที่ดิฉันกล่าวมานั้นเป็นการจัดการองค์ความรู้ในปัจจุบันภายในองค์กรของดิฉัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  black coffee



ความเห็น (0)