เรียงความ


เทคโนโลยีกับแนวโน้มของโลกในอนาคต

เทคโนโลยีกับแนวโน้มของโลกในอนาคต

         ในอดีตคนเรามีแค่ 2 เท้า การติดต่อสื่อสารระหว่างกันจึงมีระยะทางมาเป็นอุปสรรคเสมอ และต่อมาจาก 2 เท้าก็กลายมาเป็น 2 ล้อ 4 ล้อ แต่พัฒนาการของมนุษย์ไม่ได้หยุดอยู่ตรงนี้ ไม่ว่าจะเป็น โทรเลข โทรศัพท์ โทรภาพ และอินเตอร์เน็ตที่ใช้การแพร่หลายในปัจจุบันก็เกิดขึ้นเพราะความฉลาดของมนุษย์

           ความฉลาดของมนุษย์ในการนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลผ่านกระบวนการต่างๆจนกลายมาเป็น สารสนเทศ เป็นการจัดระเบียบข้อมูลในการทำงานให้มีระเบียบ และการนำเทคโนโลยีมาใช้จัดการกับข้อมูลให้เป็นข้อมูล สารสนเทศและสามารถนำข้อมูลนั้นไปใช้กับงานที่เหมะสม เรียกว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ จากการพัฒนาทำให้ปัจจุบันมีการติดต่อสื่อสาร และการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็ว โดยจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่น สังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศ ซึ่งทำกิจกรรมและงานต่างๆดำเนินได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดสถาพการทำงานแบบทุกเวลา ทุกสถานที่ โดยมีเครือข่ายที่สามารถเชื่อมโยงการติดต่อประสานงานกันได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเกิดการติดต่อเป็นเครือข่าย ทำให้ระบบเศรษฐกิจที่เคยเป็นแค่เพียงระบบแห่งชาติพฒนาเป็นระดับโลก นอกจากนี้แล้วเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังทำให้การว่งแผนในการทำงานสามารถดำเนินล่วงหน้าได้เป็นระยะยาวและสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มากมายมาผ่านการประมวลผลใช้ประกอบการตัดสินใจ ทำให้ความคิดในการตัดสินปัญหาเปลี่ยนไป ซึ่งผู้ตัดสินใจมีทางเลือกมากขึ้นจึงมีความละเอียดอ่อนในการตัดสินปัญหาได้ดี

              เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการของการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้เหมะต่อการนำไปใช้   การนำข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วมาใช้ในการทำงานนั้นจะส่งผลดีต่อระบบงาน การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือจะกล่าวได้ว่าแนวโน้มของโลกขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำสำคัญ (Tags): #..
หมายเลขบันทึก: 40766เขียนเมื่อ 25 กรกฎาคม 2006 11:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 15:26 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี