การใช้ google โดย * /

โดยจะเป็นการ ค้นหาหัวข้อย่อยที่เกี่ยวกับหัวข้อหลัก

                                                                                                                    
 เทคนิคการใช้ google แบบง่าย

1. การใช้เครื่องหมาย *
                     เครื่องหมาย * จะเป็นตัวบอกตำแหน่งของคำในประโยค
     เช่น *น้ำ ผลการค้นหาจะได้ keyword ที่มีคำว่า น้ำ อยู่ท้าย
     น้ำ* ผลการค้นหาจะได้ keyword ที่มีคำว่า น้ำ อยู่หน้าสุด
     น้ำ*ใส ผลการค้นหาจะได้ keyword ที่มีคำว่า น้ำ คำอื่นและ ใส
2. การใช้เครื่องหมาย /
                 เครื่องหมาย/ ใช้ในการค้นหาข้อความเฉพาะเรื่อง

      โดยจะเป็นการ ค้นหาหัวข้อย่อยที่เกี่ยวกับหัวข้อหลัก เช่น ฟุตบอลโลก /ฝรั่งเศษ
     หรือ ฝรั่งเศษ /ฟุตบอลโลก ผลการค้นหาที่ได้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
     ฟุตบอลโลก โดยจะเน้นทีมฝรั่งเศษโดยเฉพาะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ณัฏฐ์ ย่องหิ้นความเห็น (0)