Trick การใช้ Google

..

Trick การค้นหาด้วยเครื่องหมายคำพูด ("...")

      Trickนี้นะคับเหมาะสำหรับการค้นหาคำ Keyword ที่มีลักษณะเป็น ประโยควลีหรือกลุ่มคำ ที่ผู้ใช้ต้องการให้แสดงผลทุกคำในประโยค โดยไม่แยกคำ เช่น ถ้าผู้ใช้ต้องการหาเว็บไซต์เกี่ยวกับเพลงที่มีชื่อว่า Numb พิมพ์ว่า "Numb" Google จะทำการค้นหาประโยค "Numb"ทั้งประโยคโดยไม่แยกคำค้นหา 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภาณุศักดิ์ความเห็น (0)