แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าว (ตำบลนาบ่อคำ)

มีการจดบันทึกข้อมูลทั้งหมด ไว้เพื่อการเรียนรู้ของกลุ่มอย่างละเอียด

           ผมมีความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน ที่ได้นำกระบวนการวิจัย PAR มาปรับใช้ในกระบวนการส่งเสริมการเกษตร  วันนี้เป็นภาพกิจกรรมของกลุ่มฯบ้านหนองกอง ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร  เป็นทีมนักวิจัยที่ได้ดำเนินการปฏิบัติตามแผนวิจัยที่ได้กำหนดไว้ 

                

 
ภาพการไปศึกษาดูงานจากคุณผดุง ที่อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

 

          หลังการไปศึกษาดูงานที่จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน แล้ว    (ลิงค์อ่าน)   ก็ได้มาวางแผนและร่วมกันทำการนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ทันที่ ในวันที่ 20 มิถุนายน กลุ่มก็ได้ลงมือปฏิบัติ   แต่ได้คิดต่อเพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติ(สร้างองค์ความรู้ใหม่) แบ่งการทดสอบเพื่อการเรียนรู้ใว้ 3 วิธี คือ

 • แกะเมล็ดแล้วเพาะในกระถาง (ตามรูป)
 • ไม่แกะเมล็ดแล้วเพาะในกระถาง
 • แกะเมล็ดแล้วนำไปเพาะในแปลงนา

      ขณะนี้ข้าวมีอายุประมาณ 25 วัน และได้มีการจดบันทึกข้อมูลทั้งหมด ไว้เพื่อการเรียนรู้ของกลุ่มอย่างละเอียด ทั้งส่วนสูง การแตกกอ และการเจริญเติบโตโดยรวม ฯลฯ


กระถางการเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มบ้านหนองกอง

          ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการวิจัยเป็นอย่างไร จะได้นำมาเสนอเพื่อการ ลปรร.ในบันทึกต่อๆ ไปนะครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (10)

เขียนเมื่อ 
 • มีเทคนิคมากนะครับ ที่ข้าวขวัญก็ดี
 • ผมพบว่าชาวนาคือผู้ชำนาญมากที่สุด ตั้งใจว่าจะออกไปทำนาดีไหมครับ
 • ไม่อยากเป็นอาจารย์แล้วครับ
เขียนเมื่อ 
 • ระยะทางร้อยลี้ เริ่มต้นที่ก้าวแรก ครับ
 • รออ่านบันทึกการเปรียบเทียบต่อไปครับ
 • ขอบพระคุณมากครับ
 • ขอบพระคุณอาจารย์ขจิตด้วยครับ

                                  

  เป็นเทคนิคที่ดีมากเลยค่ะ

  ทำให้ชาวบ้านเป็นนักวิจัย

 

เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ขจิต

 • งานส่งเสริมการเกษตรหากเป็นไปในลักษณะของการ ลปรร.โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร จะทำงานสนุกครับ
 • เป็นอาจารย์น่าจะสนุกนะครับ  แต่สำหรับพวกผมหากได้ทำงานในลักษณะนี้แล้วจะมีความสุขกว่าการทำงานตามสั่งครับ  เพราะเราได้มีส่วนในการออกแบบในการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของเราเอง
เขียนเมื่อ 

เรียน ผอ.บวร

     ขอบพระคุณมากครับที่คอยติดตาม  การนำPARมาใช้ในกระบวนการส่งเสริมการเกษตร เพิ่งเป็นจุดเริ่มต้น ก็ยังต้องพัฒนากันต่อไปทั้งตัวนักส่งเสริมฯและเกษตรกร เรียนนรู้ไปพร้อมกันครับ

เขียนเมื่อ 

เรียน คุณพิไล

     ขอบพระคุณมากครับ  ที่จริงชาวบ้านมีความสามารถเป็นนักวิจัยได้ และก็เป็นกันอยู่แล้ว เพียงแต่ยังไม่เชื่อมั่นเพราะคิดว่างานวิจัยนักวิชาการเท่านั้นที่จะทำได้  คงต้องค่อยๆ ติดอาวุธทางปัญญากันต่อไปนะครับ

เขียนเมื่อ 
 • งานสอนก็สนุกครับ
 • แต่ดูว่า งานพี่สิงห์ป่าสักสนุกกว่า ในสมัยที่อยู่เป็นครูที่ภาคเหนือกับการมาเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร แบบไหน สนุกกว่ากันครับ
         
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ขจิต

 • งานครูอาสาก็สนุกครับผมชอบมาก ตอนนั้นยังไม่มีประสบการณ์ หากตอนนี้กลับไปทำคงทำอะไรได้มากๆ เลย
 • งานส่งเสริมการเกษตรเราได้ทำงานที่ท้าทายมากกว่า แม้จะทำตามภาระกิจ แต่ก็มีอิสระในทางความคิด(สร้างสรรค์)  เรียนรู้และเข้าใจสังคมมากขึ้นครับ
เขียนเมื่อ 

ดีมากๆ  เลยครับ เทคนิค PAR

เพราะว่าการส่งเสริมและพัฒนาจะติดกับชุมชนไม่เฉพาะตอนที่เราลงไปทำ แต่จะติดกับชุมชนตลอดไปครับ

เขียนเมื่อ 

เรียน  อาจารย์ปภังกร

 • PAR น่าจะเป็นกระบวนการหนึ่งที่เหมาะกับการนำมาปรับใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร
 • จะเรียกว่า"ติดอาวุธทางปัญญา" น่าจะได้นะครับ ทั้งนักส่งเสริมและเกษตรกร