เทคโนโลยีกับแนวโน้มในโลกอนาคต

เทคโนโลยีกับแนวโน้มในโลกอนาคตของมนุษย์ชาติ

การสื่อสารของมนุษย์ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตล้วยแตกต่างกัน นั่นย่อมขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีในขณะนั้นด้วย 

อดีต มนุษย์ยังไม่มีการวิวัตนาการทางภาษา การสื่อสาร และอื่นๆ แต่ก็มีผู้คิดริเริ่มที่จะพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ดีกว่าเก่า ถึงแม้ว่าโลกจะพัฒนาไปอย่างช้าๆ แต่ก็พัฒนาไปเรื่อยๆ จนในที่สุดก็เป็น  "ปัจจุบัน"

ปัจจุบัน ถึงแม้ว่าปัจจุบันโลกเรายังไม่มีอะไรที่พัฒนาถึงขั้นสูงสุดแต่ก็นับว่าดีมากถ้ามองจากอดีต แต่ไม่มีใครรู้หรอกว่า อนาคตของมนุษย์ชาติจะเป็นยังไง จะใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในการสงคราม หรือการแพทย์ก็ไม่มีใครรู้ได้เทคโนโลยีก็เปรียบเสมือนดาบสองคมที่จะเป็นผลร้ายถ้าไม่รู้จักคิดก่อนที่จะใช้ แต่ก็จะเป็นประโยชน์แก่มนุษย์เป็นอันมาก ถ้าเราใช้ในทางที่ถูกต้อง

อนาคต เป็นสิ่งที่ไน่นอนสักเท่าไร แต่ข้าพเจ้าว่า แนวโน้มเทคโนโลยีในโลกอนาคตจะต้องดีกว่าเก่าและทำให้สังคมมนุษย์เจริญขึ้นอีกอย่างแน่นอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิตติธัช วรรธนะนาถความเห็น (0)