ภาพรวมของขบวนองค์กรการเงินชุมชน จากประสบการณ์ในพื้นที่(ผู้ใหญ่เทพพิทักษ์ ทนทาน)ตอนสอง

เวทีวันที่ 2 กรกฎาคม 2549 มหกรรมจัดการความรู้

เมื่อวานนี้ทางทีมงานสะท้อนให้เราเห็นว่า ณ วันนี้กองทุนหมู่บ้านเป้าหมายไปถึงที่ไหนสิ่งที่ได้รับคำตอบจากพื้นที่การวิจัย พื้นที่นอกการวิจัยก็ตาม คำตอบบอกว่าอยากจะเป็นนิติบุคคล เส้นทางการไปสู่การเป็นนิติบุคคลนั้น หลายพื้นที่กำลังได้รับบทเรียนอันแสนสาหัส เพราะข้อผิดพลาดอาจเป็นเชิงนโยบายของรัฐบาล ที่ผมกล้าพูดคำนี้สิ่งที่สะท้อนให้เห็นการที่มีนโยบายก็ตาม ธกส.ก็ตาม ส่งเสริม ค้นหา กองทุนหมู่บ้านที่อยู่ในระดับ 3 A หรือ 2A ในปี 2546 เพื่อพัฒนายกฐานะเป็นสถาบันการเงิน พี่น้องครับเชื่อไหมว่าที่ธนาคารออมสินไปเปิด 100 กว่ากองทุน ธกส.สนับสนุนไปเปิดอีกหลายสิบกองทุนสิ่งเหล่านั้นแม้แต่พื้นที่แม้แต่เจ้าหน้าที่ที่เป็นกลไกของรัฐก็ตามในฐานะภาคีพี่เลี้ยง ในฐานะคนส่งเสริมสนับสนุนก็ตาม สิ่งเหล่านี้ที่ไปค้นพบในการทำงานองค์กรการเงิน สิ่งที่เราค้นพบนอกจากการไปส่งเสริมให้เป็นสถาบันการเงินอย่างที่คาดฝันไว้จริง ๆ ยังมีส่วนที่ฝังลึกอยู่ถือว่ารัฐบาล หรือภาคีพี่เลี้ยงดำเนินการผิดพลาดอย่างสิ้นเชิง เพราะการยกฐานะกองทุนหมู่บ้านระดับ 3A หรือ 2A ผ่านการประเมินของธนาคาร ธนาคารออมสินเปิดชุดใหญ่ในวันที่ 24 พ.ย.2548 ธนาคาร ธกส. ทยอยเปิดเรื่อย ๆ ผมบอกว่าผิดพลาดเชิงนโยบายอย่างสิ้นเชิง เพราะเป้าหมายของ สทบ.ต้องการให้ยกฐานะเป็นสถาบันการเงินหรือเป็นนิติบุคคล แต่ขณะเดียวกันการที่ไปเปิดสถาบันการเงินของในกลุ่มของ ธกส.พูด ในกลุ่มของธนาคารออมสินพูด  เมื่อเปิดแล้วส่งเสริมสนุบสนุนไม่เท่ากันหน่วยงานสองหน่วยงานที่เข้าไปสนับสนุนให้เปิด กรอบวงเงินสนับสนุนไม่เท่ากัน หน่วยงานสองหน่วยงานซึ่งเป็นของรัฐ กรอบวงเงินสนับสนุนก็เกิดการแข่งขันขององค์กรของรัฐ นอกจากนั้นยังไม่พอในเมื่อไปส่งเสริม ณ วันนี้ที่เขาไปเป็นกรณีศึกษาในการวิจัยก็ตามพื้นที่แวดล้อมก็ตามเห็นบอกว่าอยากเป็นนิติบุคคล ในช่วงของการเปิดนิติบุคคล การเปิดของสถาบันการเงิน ของ ธกส. ออมสินในมุมมองของภาคประชาชนมองว่ากำลังทำลายวิถีชีวิต ทำลายความเข้มแข็งของชุมชน คำตอบอยู่ในตัวเองเพราะการยกสถานะเพียงแต่ชื่อ เพียงแต่บอกว่าคุณไปสถาบันการเงินนะ แต่ความถูกต้องตามกฎหมายยังไม่เกิดนะ ถ้าไม่เกิดชาวบ้านเขาคิดอย่างไรครับ แม้บางกองทุนขณะเปิดกองทุน เจ้าหน้าที่ยังสับสนตัวเองที่เข้าไปร่วมเข้าไปร่วมในเรื่องอะไร มีพี่น้องประชาชนเข้ามาเปิด แต่บางคนก็ไปถามเจ้าหน้าที่ผู้ที่ให้การส่งเสริม ถามว่าภาคีพี่เลี้ยงจะรับประกันความมั่นคงได้อย่างไร พอเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกว่าธนาคารไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเองมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันแล้วคำถามต่อมาเราเป็นนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือยัง ยัง ต้องรอ สทบ.นั่นแหละครับ บอกว่า ต้องรอ สทบ.รอสำนักนายกฯ ว่าจะเป้นนิติบุคคลเมื่อไหร่ พอเขาเกิดความเชื่อถือเกิดความเข้มแข็งก็หาว่าสุถาบันการเงินเถื่อนเป็นกลุ่ม คณะบุคคลที่เข้าไปดำเนินการก่อนนโยบายของรัฐนี่เป็นสิ่งที่ผมถือว่าเป็นความผิดพลาดไปสร้างความอ่อนแอให้กับชุมชน เพราะหลายที่ครับที่ผมไปสัมผัสมาบางครังเปิเวทีถกเถียงเสวนา เขาพยายามสะท้อนภาพบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่รัฐบาลให้มา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)