ทำไมหน่วยราชการต้องทำ KM

  ติดต่อ

         วันที่ 21 ก.ค.49 ในมหกรรม KM ราชการไทย  ก้าวไกลสู่ LO  รศ. ดร. ทศพร  ศิริสัมพันธ์  เลขาธิการ กพร. อธิบายให้ฟังว่าทำไมหน่วยราชการไทยต้องทำ KM

         เพราะต้องการเปลี่ยนระบบราชการให้มุ่งเน้นผลงาน   ให้องค์กรมีความเข้มแข็ง  สามารถเรียนรู้ได้

         การบริหารราชการแนวใหม่   เอาการบริหารยุทธศาสตร์มาใช้  มีการกำหนดตัวชี้วัด   มีแผนปฏิบัติรองรับแผนยุทธศาสตร์   แต่การบริหารยุทธศาสตร์มีมากกว่าการทำตามแผน

          การปรับวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   เป็นหัวใจของการเปลี่ยนระบบราชการ

         การสะสม "ทุนคน"  "ทุนความรู้" และ "ทุนองค์กร" เป็นเรื่องสำคัญ   เน้น "ทุนในตัวคน" ความรู้ในตัวคนที่เป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ให้เกิดคุณค่าต่อองค์กร

         สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้คือทุนปัญญา  หรือความรู้ที่อยู่ในตัวคน

วิจารณ์  พานิช
 22 ก.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

หมายเลขบันทึก: 40734, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:26:53+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจัดการความรู้#องค์กรเรียนรู้#กพร.#kmในองค์กรภาครัฐ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)