ในภาษาอังกฤษมีคำพูดที่ไพเราะหลายๆประโยค ถ้าจำไปใช้ก็จะช่วยให้เราพูดได้ดีขึ้น แต่ภาษาอังกฤษก็มีแสลงคล้ายบ้านเรา ผู้เขียนเคยขอยืมพจนานุกรมเพื่อนชาวต่างประเทศ แต่พูดว่า May I borrow you dic.? จริงต้องการพูดสั้นๆ เพื่อนตอบมาว่าทำไมไม่ใช้ของตัวเองละ  คำว่า dic. ตกตัว k ไปหนึ่งตัว ขนาดว่าผู้เขียนชี้ไปที่ Dictionary ยังโดนแซวเลย ใครอยากทราบว่าแปลว่าอะไร ต้องถามพี่ Handy มาดูว่าวันนี้มีประโยคอะไรบ้างดีกว่า

  <div id="smileyDIV7"><div style="text-align: center"></div></div>  <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">1.8 Asking someone to do / not do something</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">-        Would you please turn on the fan.</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">-        Open the windows, please.</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">-        Stop talking.</p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal"></p><p>                       -        Don’t look at my paper. </p><p>  <div id="smileyDIV4"><div style="text-align: center"></div></div></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">1.9 Borrowing something</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">-        Could I borrow your…?</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">-        Could you lend me your …?</p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal"></p><p>                        -        May I use your …? </p><div align="center"></div><p>        1.20 Reminding </p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">-        The time is up.</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">-        I think it is time to stop.</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">-        The time is finished. </p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal"></p><p>                        -        Can we continue tomorrow?  </p><div style="text-align: center"></div><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">   1.21 Agree/Disagree</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">-        Yes, that’s right!</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">-        I think so, too.</p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">-        Exactly!</p><p>              -        Correct!                     </p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">-        I don’t agree.</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">-        I don’t think so.</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">-        So do I.</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">-        Neither do I.</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">-        You can’t say that.</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">-        I’d rather you didn’t…</p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal"></p><div id="smileyDIV8"><div style="text-align: center"></div></div>  <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">ลองเอาไปใช้นะครับ มีผลเป็นอย่างไร รบกวนบอกให้ทราบด้วยขอบคุณมากครับผม</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>Thank you Brooke Smith from Peace Corps.